Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2015

MoDisSENSE: A Distributed Spatio-Temporal and Textual Processing Platform for Social Networking Services. Ioannis Mytilinis, Ioannis Giannakopoulos, Ioannis Konstantinou, Katerina Doka, Dimitrios Tsitsigkos, Manolis Terrovitis, Lampros Giampouras, Nectarios Koziris. SIGMOD Conference 2015: 895-900, 2015 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

2022

QueryER: A Framework for Fast Analysis-Aware Deduplication over Dirty Data. Giorgos Alexiou, George Papastefanatos, Vassilis Stamatopoulos, Georgia Koutrika, Nectarios Koziris. TR.2022-1, 2022 Full text

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα