Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2022

YeSQL: You extend SQL with Rich and Highly Performant User-Defined Functions in Relational Databases. Yannis Foufoulas, Alkis Simitsis, Lefteris Stamatogiannakis, Yannis Ioannidis. PVLDB, 2022
YeSQL: Rich User-Defined Functions without the Overhead. Yannis Foufoulas, Alkis Simitsis, Yannis Ioannidis. PVLDB, 2022
SheerMP: Optimized Streaming Analytics-as-a-Service over Multi-site and Multi-platform Settings. George Stamatakis, Antonis Kontaxakis, Alkis Simitsis, Nikos Giatrakos, Antonios Deligiannakis. EDBT, 2022 Full text
Database Optimizers in the Era of Learning. Dimitris Tsesmelis, Alkis Simitsis. IEEE ICDE, 2022 Full text

2021

Extreme-Scale Interactive Cross-Platform Streaming Analytics - The INFORE Approach. Antonios Deligiannakis, Nikos Giatrakos, Yannis Kotidis, Vasilis Samoladas, Alkis Simitsis. SEA-Data@VLDB, 2021 Full text

2020

INforE: Interactive Cross-platform Analytics for Everyone. Nikos Giatrakos, David Arnu, Theodoros Bitsakis, Antonios Deligiannakis, Minos N. Garofalakis, Ralf Klinkenberg, Aris Konidaris, Antonis Kontaxakis, Yannis Kotidis, Vasilis Samoladas, Alkis Simitsis, George Stamatakis, Fabian Temme, et al.. ACM CIKM, 2020 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα