Ροή εργασίας ψηφιακής διατήρησης σ’ ένα σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης

Κρουστάλης Δ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
2009
Διπλωματική Εργασία
Περίληψη. Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά.