μTOP: Spatio-Temporal Detection and Summarization of Locally Trending Topics in Microblog Posts Full text

Paras Mehta, Manuel Kotlarski, Dimitrios Skoutas, Dimitris Sacharidis, Kostas Patroumpas, Agnès Voisard
Proceedings of the 20th International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2017: 558-561
2017
Συνέδριο/Workshop
Περίληψη. Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά.