ΔΡΟΜΟ

Ολοκληρώθηκε
Έργο Εφ. Καινοτομίας - Σύστημα
Αυτόματη Δρομολόγηση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων
  • Υπεύθυνος ΙΠΣΥ: Ιωάννης Εμίρης
  • Ημερομηνία έναρξης: 15-04-2021
  • Ημερομηνία λήξης: 30-06-2021
  • Φορέας: ΕΜDOT Α.Ε.
  • Χρηματοδότηση ΙΠΣΥ: 12.1 ΚΕuro
Στο έργο θα σχεδιαστούν αλγόριθμοι και θα αναπτυχθεί λογισμικό για την βέλτιστη δρομολόγηση στόλου βυτιοφόρων οχημάτων με σκοπό την όσο το δυνατόν οικονομικότερη μεταφορά παραγγελιών καυσίμων στα πρατήρια της επικράτειας, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την χρήση των διαμερισμάτων των οχημάτων.