Έργα

Ερευνητικά Έργα

Εθνικό
Καινοτόμες Τεχνολογίες Επιστήμης Δεδομένων για την Ανάκτηση Μετάλλων από Υλικά Scrap
Ευρωπαϊκό
Explainable Manufacturing Artificial Intelligence
Ευρωπαϊκό
Διαχείριση Ενεργειακών Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο
Εθνικό
Επίδραση της κλιματική αλλαγής στον ιστό της Παλαιάς Πόλης των Χανίων
Εθνικό
Καινοτόμα πλατφόρμα συλλογικής ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της αστικής γεωργίας
Εθνικό
Προσεγγιστικοί γεωμετρικοί αλγόριθμοι και συσταδοποίηση με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Ευρωπαϊκό
Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures
Ευρωπαϊκό
A Single Digital Market for Industrial Geospatial Data Assets
Ευρωπαϊκό
Learning, processing and optimising shapes
Ευρωπαϊκό
Intelligent Open Data Exploration
Ευρωπαϊκό
Deploying Reproducible Containers and Workflows Across Cloud Environments
Ευρωπαϊκό
Sustainable Data Lakes for Extreme-Scale Analytics
Εθνικό
Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων
Εθνικό
Τα Mεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμες ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης
Εθνικό
Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων
Εθνικό
ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες
Ευρωπαϊκό
Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport
Εσωτερικό
TwitHoard - διαχείριση δεδομένων κοινωνικών δικτύων
Ευρωπαϊκό
Algebraic Representations in Computer-Aided Design for complEx Shapes
Ευρωπαϊκό
Local Content in a Europeana Cloud
Ευρωπαϊκό
Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
Ευρωπαϊκό
Europeana Cloud
Εθνικό
Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων
Εθνικό
MoDisSENSE: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Ευρωπαϊκό
Automatic, multi-grained elasticity-provisioning for the Cloud
Ευρωπαϊκό
European Film Gateway 1914
Εθνικό
ΕΙΚΟΣ:Θεωρητική Και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα
Εθνικό
Δίκτυο Υποδομών για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ευρωπαϊκό
3D Digitization of Icons of European Architectural and Archaeological Heritage
Ευρωπαϊκό
Near-Earth Space Data Infrastructure for e-Science
Ευρωπαϊκό
European Scalable Earth Science Service Environment
Ευρωπαϊκό
From Collect-All Archives to Community Memories – Leveraging the Wisdom of the Crowds for Intelligent Preservation
Ευρωπαϊκό
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic
Ευρωπαϊκό
Ευρωπαϊκή Υποδομή Έρευνας Ολοκαυτώματος

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

Εθνικό
Αυτοματοποιημένη και ακριβής διασύνδεση γεωχωρικών δεδομένων με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Εθνικό
Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα
Ευρωπαϊκό
Scalable Linking and Integration of Big POI Data
Ευρωπαϊκό
Large-scale pilots for collaborative OpenCourseWare authoring, multiplatform delivery and Learning Analytics
Ευρωπαϊκό
ELIXIR-EXCELERATE: Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences
Ευρωπαϊκό
Avoiding and mitigating safety risks in urban environments
Εθνικό
Siemens-CitySense
Ευρωπαϊκό
Electronics Design Automation on CloudFlow
Ευρωπαϊκό
Open Water Management
Εθνικό
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Ευρωπαϊκό
Scalable and Reusable Open Geospatial Data
Ευρωπαϊκό
Monitoring, Analysis and Visualization of Open Data Catalogues, Hubs and Repositories
Ευρωπαϊκό
semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs
Εθνικό
Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας
Εθνικό
Καινοτόμες υπηρεσίες Real-Estate: αξιοποιώντας το Web 2.0
Ευρωπαϊκό
Managing the Evolution and Preservation of the Data Web
Ευρωπαϊκό
Exploiting User-Generated Geospatial Content Streams
Ευρωπαϊκό
Making the Web an Exploratory Place for Geospatial Knowledge
Εθνικό
Εθνική Ερευνητική Υποδομή CLARIN-EL
Ευρωπαϊκό
South East Europe jointly developed common advanced virtual accessibility solutions to support public services
Εθνικό
Διακυβέρνηση δεδομένων στην εποχή του Ιστού Δεδομένων: δημιουργία, διαχείριση, διατηρησιμότητα, κοινοχρησία και προστασία πόρων στον Ιστό Δεδομένων
Ευρωπαϊκό
TALOS Mobile Guides
Εθνικό
ΜΕγάλα Δεδομένα – Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης
Ευρωπαϊκό
Democratizing Fleet Management
Ευρωπαϊκό
Targets on the Cloud: a cloud-based microRNA target prediction platform
Εθνικό
Κοινό Αεροδρομιακό Περιβάλλον
Εθνικό
Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών
Εθνικό
ΜΙΚΡΟΡΝΑ - Εξερευνώντας τον ρόλο των μικρών RNA στις ασθένειες: μια υπολογιστική πειραματική προσέγγιση
Ευρωπαϊκό
Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana
Ευρωπαϊκό
Towards a 10-Year Vision for Global Research Data Infrastructures
Ευρωπαϊκό
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Δεδομένα Επιστημών Ζωής
Ευρωπαϊκό
Task aware location based services for mobile environments
Ευρωπαϊκό
Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
Ευρωπαϊκό
Web Graph: Learning Models for Prediction and Evolution Monitoring

Έργα Εφαρμογής Καινοτομίας

Δεν υπάρχουν έργα στην κατηγορία αυτή

Ολοκληρωμένα Έργα Εφαρμογής Καινοτομίας

Σύστημα
Γεωμετρικοί υπολογισμοί για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Σύστημα
Αυτόματη Δρομολόγηση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων
Σύστημα
Γεωμετρικοί υπολογισμοί για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Σύστημα
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
Σύστημα
Εφαρμογές της Πληροφοριακής Υποδομής του έργου «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων»
Σύστημα
Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εφαρμογής λογισμικού για την ηλεκτρονική διαχείριση των μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών
Σύστημα
Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
Σύστημα
Ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής του έργου: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
Σύστημα
Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010»
Σύστημα
Χαρακτηρισμός Ορεινότητας των Καποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων και Τοπικών Διαμερισμάτων
Σύστημα
Ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την διοικητική υποστήριξη της δράσης: Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Μελέτη
Λειτουργία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ε. & T. Ειδικοτήτων - ΕΠΕΤΕ
Σύστημα
Ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής για το υποέργο: Οργάνωση του Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία καινοτόμου λογισμικού
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας βάσει Θέσης σε Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα
Υπηρεσίες
Μελέτη, Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υπηρεσιών ΑΑΑ
Μελέτη
Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πρότυπου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη φορέων στον χρηματοοικονομικό τομέα
Μελέτη
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) με σκοπό το σχεδιασμό και ωρίμανση τριών (3) εκ των πέντε (5) πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Σύστημα
Δημιουργία Δικτύου Επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύστημα
Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης για τη δράση Κρατικής Ενίσχυσης της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
Σύστημα
Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου
Σύστημα
Ανάπτυξη χωρικής βάσης ΟΤΑ μετά των οικισμών της Χώρας σε ψηφιακό υπόβαθρο κλίμακας 1:50.000
Σύστημα
Στελέχωση του γραφείου αρωγής της δράσης: Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Μελέτη
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών ομαδικών παιχνιδιών με τη χρήση τεχνολογιών Παγκοσμίου Ιστού
Σύστημα
Καταγραφή των εμπλεκόμενων στην Οδηγία INSPIRE Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Μελέτη
Μελέτη ωρίμανσης και ανάπτυξης των προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών του ΕΔΕΤ
Σύστημα
Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου
Σύστημα
Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Σύστημα
Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
Σύστημα
Επεκτάσεις στο λογισμικό και εργασίες υποστήριξης στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ-ΔΙΟΔΟΣ
Σύστημα
Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008
Μελέτη
Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης για τον εντοπισμό των μορφών και των ευκαιριών επιχειρηματικών χρήσεων καινοτόμων κινητών υπηρεσιών που βασίζονται στο νέο δικτυακό πρωτόκολλο IPv6
Σύστημα
Ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής για τη δράση: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση