Κώστας Πατρούμπας

Επιστημονικός Συνεργάτης
Email:
kpatro@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ο Κώστας Πατρούμπας είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» και επίσης μέλος του Εργαστηρίου Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών, 1994) με εξειδίκευση στην διαχείριση βάσεων δεδομένων, ενώ κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Γεωπληροφορική (Ε.Μ.Π., 2003). Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η αποδοτική επεξεργασία χωροχρονικών ρευμάτων δεδομένων, η μελέτη τροχιών κινούμενων αντικειμένων, η επεξεργασία διασυνδεδεμένων δεδομένων, καθώς και η γεωγραφική απεικόνιση σύνθετων φαινομένων. Έχει συνεργαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 30 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.