Γιώργος Γιαννόπουλος

Γιώργος Γιαννόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης
Email:
giann@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
2106875403
Ιστοσελίδα:
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά". Έλαβε το δίπλωμά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2006 και τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού από το ΕΜΠ το 2013. Από το 2007 έως το 2008 ήταν βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και από το 2008 έως το 2013 βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων. Έχει εμπλακεί σε διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης σε διαφορετικούς ρόλους: μηχανικός λογισμικού, ερευνητής, υπεύθυνος πακέτου εργασίας, συγγραφέας πρότασης και συντονιστής. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα στα πεδία: Ανάκτησης Πληροφορίας, Μηχανικής Μάθησης, Ολοκλήρωσης Δεδομένων, Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Σημασιολογικού Ιστού. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 35 εργασίες, καθώς και έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη ανοικτού κώδικα λογισμικού στις παραπάνω περιοχές. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην προσαρμογή και επέκταση μεθόδων Μηχανικής/Βαθιάς Μάθησης σε διάφορα πεδία εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων: ολοκλήρωση και επισημείωση κειμενικών και γεωχωρικών δεδομένων, έλεγχος αλήθειας δηλώσεων, επεξήγηση και πρόβλεψη ηλιακών φαινομένων, πρόβλεψη δασικών πυρκαγιών και διάγνωση ασθενειών σε ιατρικές εικόνες. Συμμετέχει επίσης στην προδιαγραφή, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών καταλόγων για Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές.