Αλέξανδρος Ζεάκης

Αλέξανδρος Ζεάκης

Διδακτορικός Υπότροφος
Email:
azeakis@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-
Ο Αλέξανδρος Ζεάκης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής από το ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη Δεδομένων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εξερεύνηση δεδομένων και γράφους γνώσης, και ειδικότερα στην αναζήτηση ομοιότητας σε ετερογενή δίκτυα πληροφοριών.