Προσωπικό

Διευθυντής

Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
minos@athenarc.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Διευθυντής Ερευνών
dalamag@athenarc.gr

Ερευνητές

Διευθύντρια Ερευνών
georgia@athenarc.gr
Διευθυντής Ερευνών
stelios@athenarc.gr
Διευθυντής Ερευνών
alkis@athenarc.gr
Διευθυντής Ερευνών
ys@athenarc.gr
Κύριος Ερευνητής
gpapas@athenarc.gr
Κύριος Ερευνητής
dskoutas@athenarc.gr
Κύριος Ερευνητής
mter@athenarc.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες

eleni.adamidi@athenarc.gr
spathan@athenarc.gr
alexakis@athenarc.gr
vergoulis@athenarc.gr
Μηχανικός Λογισμικού
aggeliki.gkamiliari@athenarc.gr
aglenis@athenarc.gr
vefstathiou@athenarc.gr
Προγραμματιστής
kavouras@athenarc.gr
ilias.kanellos@athenarc.gr
dkatsiros@athenarc.gr
Επιστήμονας Πληροφορικής
kkozanis@athenarc.gr
Τεχνικός συντονιστής έργου
ckonaxis@athenarc.gr
jkouvar@athenarc.gr
mantesat@athenarc.gr
Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
stavmars@athenarc.gr
anna.mitsopoulou@athenarc.gr
Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
bikakis@athenarc.gr
xnakos@athenarc.gr
mxydas@athenarc.gr
dparanou@athenarc.gr
eleni.petra@athenarc.gr
Μεταδιδακτορική Υπότροφος
danae@athenarc.gr
lemonia.ragia@athenarc.gr
pskoufis@athenarc.gr
gstamatakis@athenarc.gr
Προγραμματιστής
tzerefos@athenarc.gr
ctsapelas@athenarc.gr
gtsiliki@athenarc.gr
Μηχανικός Λογισμικού
dtsitsigkos@athenarc.gr
katexagorari@athenarc.gr
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
gchatzi@athenarc.gr

Διδακτορικοί Υπότροφοι

Διδακτορικός Υπότροφος
eros.fabrici@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
ibraheem.taha@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
kogalexis@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
galexiou@athenarc.gr
Διδακτορική Υπότροφος
seleftheraki@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
zagganas@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
azeakis@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
vkaffes@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
antonismand@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
dimitris.tsesmelis@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
johnfouf@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
schatz@athenarc.gr

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Υπεύθυνη Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Μέριμνας
nelly@athenarc.gr
Διαχειριστής Συστημάτων
pgeor@athenarc.gr
Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Μέριμνας
eva@athenarc.gr

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
Καθηγητής ΟΠΑ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
vassalos@athenarc.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
giaglis@athenarc.gr
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
emiris@athenarc.gr
ytheodoridis@athenarc.gr
Καθηγητής ΕΚΠΑ
yannis.ioannidis@athenarc.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
mkav@athenarc.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
eli@athenarc.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
nkoziris@athenarc.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ
pkoundouri@athenarc.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
jordan@athenarc.gr
Καθηγητής ΟΠΑ
nmamoulis@athenarc.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθύντρια, Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ)
kpastra@athenarc.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
kpatsak@athenarc.gr
Καθηγητής RMIT University
timos@athenarc.gr
Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ
damianos@athenarc.gr
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
mike@athenarc.gr
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
vassilis.christophides@athenarc.gr

Πρώην Μέλη

Διευθυντής Ερευνών
Κύριος Ερευνητής
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Μηχανικός Λογισμικού
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορική Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορική Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης