Έργο SECOVIA: «Οι Δημόσιες Διοικήσεις κινούνται μαζί στο Νέφος»

26-03-2013

Το SECOVIA είναι ένα διετές έργο του προγράμματος South East Europe (SEE) Transnational Cooperation Programme και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από τα κράτη των συμμετεχόντων εταίρων. Προωθεί κοινά ανεπτυγμένες προηγμένες λύσεις πληροφορικής οι οποίες εκμεταλλευόμενες τα οφέλη των τεχνολογιών νέφους (cloud computing) θα υποστηρίζουν την πρόσβαση σε διαμοιραζόμενες IT υπηρεσίες, πόρους και υποδομές ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

To ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» (imis.athena-innovation.gr) συμμετέχει στο έργο ως εταίρος τεχνογνωσίας και εργάζεται κυρίως στην αξιολόγηση της πρόσβασης σε εικονικές υποδομές και υπηρεσίες. Το ΙΠΣΥ εστιάζεται στην εξερεύνηση και περιγραφή των οργανωτικών, τεχνικών και οικονομικών προδιαγραφών για έναν κοινό πάροχο διαμοιραζόμενων διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες (PaaS, SaaS).

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το έργο στον ιστότοπό του (http://secovia.eu) στo δελτίο τύπου στα ελληνικά και στα αγγλικά και στην παρουσίασή του.