Ανακοίνωση διπλωματικών εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

29-10-2010
Το ΙΠΣΥΠ ανακοινώνει µια σειρά από διπλωµατικές εργασίες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Οι εργασίες θα εκπονηθούν στο ΙΠΣΥΠ σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και ∆εδοµένων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π (ΕΣΒΓΔ).