Θέσεις Εργασίας

01-06-2007     Έληξε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του, προτίθεται να απασχολήσει πέντε (5) συνεργάτες με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα τρεις (3) θέσεις Μηχανικού Λογισμικού, μια (1) θέση Έμπειρου Μηχανικού Λογισμικού και μια (1) θέση Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργων. Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση.

Τα δικαιολογητικά τα οποία περιλαμβάνουν αίτηση και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 29 Ιουνίου 2007.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά»
Γ. Αναστασίου 13, Αθήνα 11527
τηλ. 210 6990522.

Η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής υπολογίζεται ως επίσημη ημερομηνία υποβολής.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6990522, e-mail: t.sellis@athena-innovation.gr)