Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του ΙΠΣΥ, του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων. Το ΙΠΣΥ αποτελεί μέρος του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά". Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.

Τα τελευταία χρόνια το ΙΠΣΥ έχει προσελκύσει και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον έχει καλλιεργήσει ισχυρές συνεργασίες με κορυφαία Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και έχει εφαρμόσει στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση και τη διαχείριση δεδομένων.

Επίκαιρα

Εκλογές μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΠΣΥ/Ε.Κ.
IMSI held the 1st DEDS SCHOOL "Ethical and Legal Aspects of Data" on April 4-8 April 2022, in Athens, Greece.
Keynote at ICPM 2022 - Minos Garofalakis: Complex-Event Mining over Centralized and Distributed Data Streams
ACM Fellow ο Μίνως Γαροφαλάκης, Διευθυντής του ΙΠΣΥ
Η Γεωργία Κούτρικα, Διευθύντρια Έρευνας, εκλέχτηκε Αρχισυντάκτρια στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό VLDB Journal (2021).
Το ΙΠΣΥ συνδιοργάνωσε το φημισμένο διεθνές επιστημονικό συνέδριο ICDE 2021, με τον Διευθυντή του Μίνω Γαροφαλάκη ως General Chair του συνεδρίου και άλλα 5 μέλη του σε άλλες οργανωτικές θέσεις.
Publication from IMSI received the ACM CIKM 2020 Best Demo Award

Αναφορές Δραστηριότητας: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021