Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του ΙΠΣΥ, του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων. Το ΙΠΣΥ αποτελεί μέρος του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά". Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.

Τα τελευταία χρόνια το ΙΠΣΥ έχει προσελκύσει και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον έχει καλλιεργήσει ισχυρές συνεργασίες με κορυφαία Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και έχει εφαρμόσει στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση και τη διαχείριση δεδομένων.

Επίκαιρα

QFusor has received the IEEE ICDE 2024 Best Demo Award.
Keynote at EDBT 2024 - Georgia Koutrika: "Natural Language Data Interfaces: A Data Access Odyssey".
The Medical Informatics Platform (MIP) has received the EDBT 2024 Best Demo Award.
Alkis Simitsis is PC co-chair for EDBT 2025.
Η Γεωργία Κούτρικα βραβεύτηκε με το EDBT2023 Test-Of-Time Award για την επιστημονική εργασία "HIL: A High-Level Scripting Language for Entity Integration", που δημοσιεύτηκε στο EDBT 2013.
Ο Άλκης Σιμιτσής βραβεύτηκε με το DOLAP 2023 Test-Of-Time Award για την επιστημονική εργασία "Conceptual modeling for ETL processes", που δημοσιεύτηκε στο DOLAP 2002.
Η Γεωργία Κούτρικα είναι PC co-chair του VLDB 2023 και co-EiC of Proceedings of the VLDB Vol16.
Εκλογή του καθ. Μίνω Γαροφαλάκη, Διευθυντή του ΙΠΣΥ, στην Academia Europaea
Keynote at ICPM 2022 - Minos Garofalakis: Complex-Event Mining over Centralized and Distributed Data Streams

Αναφορές Δραστηριότητας: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023