Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2021

Let the Database Talk Back: Natural Language Explanations for SQL. Stavroula Eleftherakis, Orest Gkini, Georgia Koutrika. SEA-Data@VLDB 2021: 14-19, 2021
An In-Depth Benchmarking of Text-to-SQL Systems. O. Gkini, T. Belmpas, G. Koutrika, Y. Ioannidis. Int’l ACM SIGMOD Conference, Beijing, China, pp. 632-644, June 2021, 2021

2020

Analysis of Database Search Systems with THOR. Theofilos Belmpas, Orest Gkini, Georgia Koutrika. SIGMOD Conference 2020: 2681-2684 , 2020

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα