Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2024

QFusor: A UDF Optimizer Plugin for SQL Databases. K. Chasialis, T. Palaiologou, Y. Foufoulas, A. Simitsis, Y. Ioannidis. IEEE ICDE, 2024 Full text
MIP: Advanced Data Processing and Analytics for Science and Medicine. K. Filippopolitis, Y. Foufoulas, M. N. Garofalakis, A. Glenis, Y. E. Ioannidis, T.-M. Karampatsis, M.-O. Katsouli, E. Mailli, A. Papageorgiou-Mariglis, G. Papanikos, G. Pikramenos, J. Sakellariou, A. Simitsis, P. Ducouret, P. Ryvlin, M.-G. Spuhler. EDBT, 2024 Full text

2023

Efficient Execution of User-Defined Functions in SQL Queries. Yannis Foufoulas, Alkis Simitsis. PVLDB, 2023 Full text
Toulouse: Learning Join Order Optimization Policies for Rule-based Data Engines. Antonios Karvelas, Yannis Foufoulas, Alkis Simitsis, Yannis Ioannidis. DataPlat, 2023 Full text
User-Defined Functions in Modern Data Engines. Yannis Foufoulas, Alkis Simitsis. IEEE ICDE 2023, 2023 Full text

2021

Adaptive Compression for Fast Scans on String Columns. Yannis Foufoulas, Lefteris Sidirourgos, Elefterios Stamatogiannakis, Yannis E. Ioannidis. SIGMOD Conference 2021: 554-562, 2021

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα