Αυτοματοποίηση της Προσαρμογής Εξελισσόμενων Οικοσυστημάτων Δεδομένων

P. Manousis, P.Vassiliadis, G. Papastefanatos
12ο Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΣΔΔ’14), Αθήνα, Ιούλιος 2014.
2014
Conference/Workshop
Abstract. Description not available in English.