Προσωπικό

Διευθυντής

Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
minos@athenarc.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Διευθυντής Ερευνών
dalamag@athenarc.gr

Ερευνητές

Διευθύντρια Ερευνών
georgia@athenarc.gr
Διευθυντής Ερευνών
stelios@athenarc.gr
Διευθυντής Ερευνών
ys@athenarc.gr
Εντεταλμένος Ερευνητής
dskoutas@athenarc.gr
Εντεταλμένος Ερευνητής
mter@athenarc.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες

spathan@athenarc.gr
alexakis@athenarc.gr
vergoulis@athenarc.gr
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
giann@athenarc.gr
vefstathiou@athenarc.gr
Μηχανικός Λογισμικού
nkaragiannakis@athenarc.gr
Τεχνικός συντονιστής έργου
ckonaxis@athenarc.gr
m.meimaris@athenarc.gr
bikakis@athenarc.gr
xnakos@athenarc.gr
lemonia.ragia@athenarc.gr
gtsiliki@athenarc.gr
Μηχανικός Λογισμικού
dtsitsigkos@athenarc.gr

Βοηθοί Έρευνας

Διδακτορικός Υπότροφος
galexiou@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
zagganas@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
vkaffes@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
danae@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
gchatzi@athenarc.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
pcrhonis@athenarc.gr

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Υπεύθυνη Διοίκησης και Ανάπτυξης
nelly@athenarc.gr
Διαχειριστής Συστημάτων
pgeor@athenarc.gr
Υπεύθυνη Γραμματείας
eva@athenarc.gr

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
Καθηγητής ΟΠΑ
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
vassalos@athenarc.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
giaglis@athenarc.gr
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
emiris@athenarc.gr
ytheodoridis@athenarc.gr
Καθηγητής ΕΚΠΑ
yannis.ioannidis@athenarc.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
mkav@athenarc.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
eli@athenarc.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
nkoziris@athenarc.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ
pkoundouri@athenarc.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
jordan@athenarc.gr
Καθηγητής ΟΠΑ
nmamoulis@athenarc.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθύντρια, Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ)
kpastra@athenarc.gr
Καθηγητής RMIT University
timos@athenarc.gr
Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ
damianos@athenarc.gr
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
mike@athenarc.gr
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
vassilis.christophides@athenarc.gr

Πρώην Μέλη

Κύριος Ερευνητής
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης