Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης για Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη Full text

Στραβοράβδη Μ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
2009
Diploma Thesis
Abstract. Description not available in English.