Διάδοση Αλλαγών Σε Πληροφοριακά Οικοσυστήματα

George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis
Ελληνικό Συμπόσιο Βάσεων Δεδομένων (HDMS’12)
2012
Conference/Workshop
Abstract. in Greek only