Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Efficient Data Management in Support of Shortest-Path Computation. Alexandros Efentakis, Dieter Pfoser, Agnes Voisard. 4th ACM SIGSPATIAL International Workshop on Computational Transportation Science, 2011 Full text
Efficient Answering of Set Containment Queries for Skewed Item Distributions. Manolis Terrovitis, Panagiotis Bouros, Panos Vassiliadis,Timos Sellis, Nikos Mamoulis. In Proceedings of the 14th International Conference on Extending Database Technology (EDBT '11), Uppsala, Sweden, 2011, 2011 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Efficient Answering of Set Containment Queries for Skewed Item Distributions. Manolis Terrovitis, Panagiotis Bouros, Panos Vassiliadis, Timos Sellis, Nikos Mamoulis. TR-IMIS-2010-1, 2010 Full text

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Proceedings of the 12th International Symposium on Advances in Spatial and Temporal Databases. Pfoser, D., Tao, Y., Mouratidis, K., Nascimerento, M., Mokbel, M., Shekhar, S., and Huang, Y.. Springer-Verlag, 2011 Full text