Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Interactive text analysis and information extraction. Tasos Giannakopoulos, Yannis Foufoulas, Harry Dimitropoulos and Natalia Manola. In Italian Research Conference on Digital Libraries (pp. 340-350). Springer, Cham, 2019 Full text
Towards Automatic Structuring and Semantic Indexing of Legal Documents. M. Koniaris, G. Papastefanatos, Y. Vassiliou. In 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI’16), Patras Greece, 10 – 12 November 2016, 2016 Full text
MirPub v2: Towards Ranking and Refining miRNA Publication Search Results. Ilias Kanellos, Vasiliki Vlachokyriakou, Thanasis Vergoulis, Georgios Georgakilas, Yannis Vassiliou, Artemis K. Hatzigeorgiou, Theodore Dalamagas. TPDL 15, 2015 Full text
TarMiner: automatic extraction of miRNA targets from literature. Rodothea-Myrsini Tsoupidi, Ilias Kanellos, Thanasis Vergoulis, Ioannis S Vlachos, Artemis G Hatzigeorgiou, Theodore Dalamagas. SSDBM 2015, article No 12, 2015 Full text
Charting the digital library evaluation domain with a semantically enhanced mining methodology. Eleni Afiontzi, Giannis Kazadeis, Leonidas Papachristopoulos, Michalis Sfakakis, Giannis Tsakonas, Christos Papatheodorou . Proceedings of the 13th ACM/IEE-CS joint conference on Digital libraries, JCDL \'13, Indianapolis, Indiana, USA, July 2013, Pages: 125-134, 2013 Full text
A Curation-Oriented Thematic Aggregator. Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis, Costis Dallas . Proceedings of the 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2013, Valetta, Malta, September 2013, Pages: 132-137, 2013 Full text
MOPSEUS - A Digital Repository System with Semantically Enhanced Preservation Services. D. Gavrilis, S. Angelis, C. Papatheodorou. Proceedings of the 7th International Conference on Preservation of Digital Objects, iPRES2010, Pages: 135-143, 2010 Full text

Περιοδικά

DIANA-TarBase v8: a decade-long collection of experimentally supported miRNA–gene interactions. Karagkouni D, Paraskevopoulou MD, Chatzopoulos S, Vlachos IS, Tastsoglou S, Kanellos I, Papadimitriou D, Kavakiotis I, Maniou S, Skoufos G, Vergoulis T, Dalamagas T, Hatzigeorgiou AG. Nucleic Acids Research, gkx1141, https://doi.org/10.1093/nar/gkx1141. Epub 201 November 16, 2017 Full text
Classifying and comparing community innovation in Idea Management Systems. Adam Westerski, Theodore Dalamagas, Carlos A Iglesias. Decision Support Systems, 54(3): 1316-1326, 2013 Full text
Exploring usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries. Tsakonas G., Papatheodorou C. . Information Processing and Management: an International Journal, Volume: 44 (3), Pages: 1234-1250, 2008 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...