Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

The ARIADNE interoperability framework, component architecture and registry service. Costis Dallas, Dimitris Gavrilis. Conference on Cultural Heritage and new technologies, Vienna, Austria, November 2013, 2013
A Curation-Oriented Thematic Aggregator. Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis, Costis Dallas . Proceedings of the 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2013, Valetta, Malta, September 2013, Pages: 132-137, 2013 Full text
Preservation Aspects of a Curation-Oriented Thematic Aggregator. Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis, Christos Papatheodorou, Costis Dallas, Panos Constantopoulos . Proceedings of the 10th International Conference on Preservation of Digital Objects, iPRES2013, Lisbon, Portugal, September 2013, Pages: 246-251, 2013 Full text
DYAS: The Greek research Infrastructure network for the humanities. Panos Constantopoulos, Costis Dallas. Conference on Cultural Heritage and new technologies, Vienna, Austria, November 2013, 2013
Defining User Requirements for Holocaust Research Infrastractures and Services in the EHRI Project. Agiatis Benardou, Costis Dallas. Proceedings of the 2012 iConference, iConference \'12, Toronto, Canada, February 2012 , Pages: 644-645, 2012 Full text
Adaptive Natural Language Interaction. S. Konstantopoulos, A. Tegos, D. Bilidas, I. Androutsopoulos, G. Lampouras, P. Malakasiotis, C. Matheson and O. Deroo. System demonstration, 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2009), Athens, Greece, 2009., 2009 Full text
An Open-Source Natural Language Generator for OWL Ontologies and its Use in Protege and Second Life. D. Galanis, G. Karakatsiotis, G. Lampouras and I. Androutsopoulos. System demonstration, 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2009), Athens, Greece, 2009., 2009 Full text
INDIGO: Interaction with Personality and Dialogue Enabled Robots. S. Konstantopoulos, I. Androutsopoulos, H. Baltzakis, V. Karkaletsis, C. Matheson, A. Tegos and P. Trahanias. System demonstration, 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), Patras, Greece, 2008, 2008 Full text
NaturalOWL: Generating Texts from OWL Ontologies in Protege and in Second Life. G. Karakatsiotis, D. Galanis, G. Lampouras and I. Androutsopoulos. System demonstration, 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), Patras, Greece, 2008., 2008 Full text
Building an Adaptive Museum Gallery in Second Life. J. Oberlander, G. Karakatsiotis, A. Isard and I. Androutsopoulos. Proceedings of Museums and the Web, Montreal, Quebec, Canada, 2008., 2008 Full text
A Conversant Robotic Guide to Art Collections. D. Vogiatzis, D. Galanis, V. Karkaletsis, I. Androutsopoulos and C.D. Spyropoulos. Proceedings of the 2nd Workshop on Language Technology for Cultural Heritage Data, Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2008), Marrakech, Morocco, 2008., 2008 Full text
Integrating Dublin Core Metadata for Cultural Heritage Collections Using Ontologies. Kakali C., Lourdi I., Stasinopoulou T., Bountouri L., Papatheodorou C., Doerr M., Gergatsoulis M. 7th International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, DC-2007, Pages: 128-139, 2007 Full text
Ontology-based Metadata Integration in the Cultural Heritage Domain. Stasinopoulou Th., Bountouri L., Lourdi I., Papatheodorou C., Doerr M., Gergatsoulis M.. ICADL-2007, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume: 4822/2007, Pages: 165-175, 2007 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...