Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

FreePub: Collecting and Organizing Scientic Material Using Mindmaps. Theodore Dalamagas, Tryfon Farmakakis, Manolis Maragkakis and Artemis G. Hatzigeorgiou. SWAT4LS Workshop: Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences, 2010

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Ανάκτηση Πληροφορίας Στον Ιστό με Χρήση Ταξινόμησης Όψεων και Συσταδοποίησης. Παναγιώτα Γεωργίου . Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, 2009 Full text
Εργαλείο Συλλογής και Οργάνωσης Γνώσης με Μηχανισμούς Μετα-Αναζήτησης στον Ιστό. Αργύρης Κόλλιας. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, 2009 Full text

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...