Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Αυτοματοποίηση της Προσαρμογής Εξελισσόμενων Οικοσυστημάτων Δεδομένων. P. Manousis, P.Vassiliadis, G. Papastefanatos. 12ο Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΣΔΔ’14), Αθήνα, Ιούλιος 2014., 2014
Automating the Adaptation of Evolving Data-Intensive Ecosystems. Petros Manousis, Panos Vassiliadis, George Papastefanatos. 32nd International ER International Conference on Conceptual Modeling (ER 2013), Hong Kong, 11-13, November, 2013. , 2013
Διάδοση Αλλαγών Σε Πληροφοριακά Οικοσυστήματα. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis. Ελληνικό Συμπόσιο Βάσεων Δεδομένων (HDMS’12), 2012
Propagating Evolution Events in Data-Centric Software Artifacts. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis. In 3rd International Workshop on Hot Topics in Software Upgrades (HotSWUp'11 - in conjunction with ICDE 2011), 2011
Hecataeus: Regulating Schema Evolution. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis, Yannis Vassiliou. 26th International Conference on Data Engineering (ICDE'10), 2010 Full text
Rule-based Management of Schema Changes at ETL sources. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis, Timos Sellis, Yannis Vassiliou. Workshop on Managing Evolution of Data Warehouses (MEDWa ’09), 2009

Περιοδικά

Impact Analysis and Policy-Conforming Rewriting of Evolving Data-Intensive Ecosystems. Petros Manousis, Panos Vassiliadis, George Papastefanatos. Journal on Data Semantics 4(4): 231-267 (2015), 2015 Full text
Metrics for the Prediction of Evolution Impact in ETL Ecosystems: A Case Study. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis, Yannis Vassiliou. Journal on Data Semantics 1(2): 75-97 (2012), 2012

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...