Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Supporting SPARQL Update Queries in RDF-XML Integration. Bikakis Nikos, Tsinaraki Chrisa, Stavrakantonakis Ioannis, Christodoulakis Stavros. 13th International Semantic Web Conference (ISWC '14), 2014 Full text
Efficient Evaluation of Generalized Tree-Pattern Queries with Same-Path Constraints. Xiaoying Wu, Dimitri Theodoratos, Stefanos Souldatos, Theodore Dalamagas, Timos Sellis. SSDBM 2009: 361-379, 2009 Full text
A heuristic approach for checking containment of generalized tree-pattern queries. Pawel Placek, Stefanos Souldatos, Dimitri Theodoratos, Xiaoying Wu, Theodore Dalamagas, Timos Sellis. CIKM 2008: 551-560, 2008 Full text
Multidimensional XPath. Nikolaos Fousteris, Yannis Stavrakas, Manolis Gergatsoulis. Proceedings of the 10th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS 2008), Linz, Austria, 2008

Περιοδικά

The SPARQL2XQuery Interoperability Framework. Bikakis Nikos, Tsinaraki Chrisa, Stavrakantonakis Ioannis, Gioldasis Nektarios, Christodoulakis Stavros. World Wide Web Journal (to appear), 2013 Full text
Processing and evaluating partial tree pattern queries on xml data. Xiaoying Wu, Stefanos Souldatos, Dimitri Theodoratos, Theodore Dalamagas, Yannis Vassiliou, and Timos Sellis. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2011 Full text
Containment of Partially Specified Tree-Pattern Queries in the Presence of Dimension Graphs. Dimitri Theodoratos, Pawel Placek, Theodore Dalamagas, Stefanos Souldatos, Timos Sellis. VLDB Journal 18 (1): 233-254, 2009 Full text
Updating Multidimensional XML documents. Nikolaos Fousteris, Manolis Gergatsoulis, Yannis Stavrakas. International Journal of Wed Information Systems, Vol.4, Number 2, pages 142-164, 2008 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Διπλωματικές Εργασίες

Transformation of cultural heritage XML metadata in CIDOC CRM ontology. Orestis Polychronakis. School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, 2010 Full text
Storing and querying M-XML documents using relational databases. Ionas Iona. School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, 2009 Full text

Βιβλία

The XML and Semantic Web Worlds: Technologies, Interoperability and Integration. A survey of the State of the Art. Bikakis Nikos, Tsinaraki Chrisa, Gioldasis Nektarios, Stavrakantonakis Ioannis, Christodoulakis Stavros. Semantic Hyper/Multi-media Adaptation: Schemes and Applications, Springer 2013, 2013 Full text