Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2022

VisualFacts: A Platform for In-Situ Visual Exploration and Real-Time Entity Resolution. George Papastefanatos, Giorgos Alexiou, Nikos Bikakis, Stavros Maroulis, Vassilis Stamatopoulos. EDBT'22 Workshops , 2022 Full text

2021

RawVis: A System for Efficient In-situ Visual Analytics. Stavros Maroulis, Nikos Bikakis, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Yannis Vassiliou. In SIGMOD 2021, Xi'an, Shaanxi, China, June 20 - 25, 2021 (Demo Paper), 2021 Full text
Adaptive Indexing for In-situ Visual Exploration and Analytics. Stavros Maroulis, Nikos Bikakis, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Yannis Vassiliou. In Proceedings of the 23rd International Workshop on Design, Optimization, Languages and Analytical Processing of Big Data co-located with EDBT/ICDT 2021 Joint Conference, DOLAP@EDBT/ICDT 2021, Nicosia, Cyprus, 2021 Full text

2020

Big Data Visualization and Analytics: Future Research Challenges and Emerging Applications. G. L. Andrienko, N.V. Andrienko, S. Mark Drucker, J-D Fekete, D. Fisher, S. Idreos, T. Kraska, G. Li, K-L Ma, J.D. Mackinlay, A. Oulasvirta, T. Schreck, H. Schumann, M. Stonebraker, D. Auber, N. Bikakis, P. K. Chrysanthis, G. Papastefanatos, M.A. Sha. In 3rd International Workshop on Big Data Visual Exploration and Analytics (BigVis2020) co-located with EDBT/ICDT 2020 Joint Conference Copenhagen, Denmark, March 30, 2020, 2020 Full text
A Comparative Study of State-of-The-Art Linked Data Visualization Tools. Federico Desimoni, Nikos Bikakis, Laura Po, George Papastefanatos. In VOILA Workshop, jointly with ISWC 2020, 2020 Full text

2019

Merging RDF Characteristic Sets to Optimize SPARQL Queries. Marios Meimaris, George Papastefanatos. 17th Hellenic Data Management Symposium (HDMS’19), 2019
Merging RDF Characteristic Sets to Optimize SPARQL Queries (Extended Abstract). Marios Meimaris, George Papastefanatos. 13th International Workshop on Information Search, Integration, and Personalization, 9-10 May, 2019, Heraklion, 2019 Full text
RawVis: Visual Exploration over Raw Data. Nikos Bikakis, Stavros Maroulis, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis. 17th Hellenic Data Management Symposium (HDMS’19), 2019
Query driven Entity Resolution in Data Lakes. Giorgos Alexiou, G. Papastefanatos. 13th International Workshop on Information Search, Integration, and Personalization, 9-10 May, 2019, Heraklion, 2019 Full text

Περιοδικά

2023

Resource-aware adaptive indexing for in situ visual exploration and analytics. Stavros Maroulis, Nikos Bikakis, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Yannis Vassiliou. VLDB J. (32), pages 199–227 (2023), 2023 Full text

2022

Relational schema optimization for RDF-based knowledge graphs. George Papastefanatos, Marios Meimaris, Panos Vassiliadis. Inf. Syst. 104: 101754, 2022 Full text

2021

In-Situ Visual Exploration over Big Raw Data. Nikos Bikakis, Stavros Maroulis, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis. In Inf. Syst. 95: 101616 , 2021 Full text

2019

Big Data Exploration, Visualization and Analytics. Nikos Bikakis, George Papastefanatos, Olga Papaemmanouil. Journal on Big Data Research, Vol. 18 (2019). Editorial in Special Issue, 2019 Full text

Τεχνικές Αναφορές

2022

QueryER: A Framework for Fast Analysis-Aware Deduplication over Dirty Data. Giorgos Alexiou, George Papastefanatos, Vassilis Stamatopoulos, Georgia Koutrika, Nectarios Koziris. TR.2022-1, 2022 Full text

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

2020

Linked Data Visualization Book Techniques, Tools and Big Data . Laura Po, Nikos Bikakis, Federico Desimoni and George Papastefanatos. Series in Synthesis Lectures on the Semantic Web, In Morgan & Claypool Publishers, 2020. (ISBN: 9781681737256 (softcover) | 9781681737263 (ebook) ISBN: 9781681737270 (hardcover), 2020 Full text