Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2023

The History, Present, and Future of ETL Technology. Alkis Simitsis, Spiros Skiadopoulos, Panos Vassiliadis. DOLAP, 2023
Toulouse: Learning Join Order Optimization Policies for Rule-based Data Engines. Antonios Karvelas, Yannis Foufoulas, Alkis Simitsis, Yannis Ioannidis. DataPlat, 2023
User-Defined Functions in Modern Data Engines. Yannis Foufoulas, Alkis Simitsis. IEEE ICDE 2023, 2023

2021

Let the Database Talk Back: Natural Language Explanations for SQL. Stavroula Eleftherakis, Orest Gkini, Georgia Koutrika. SEA-Data@VLDB 2021: 14-19, 2021
PyExplore: Query Recommendations for Data Exploration without Query Logs. Apostolos Glenis, Georgia Koutrika. SIGMOD Conference 2021: 2731-2735, 2021
A Deep Dive into Deep Learning Approaches for Text-to-SQL Systems. George Katsogiannis-Meimarakis, Georgia Koutrika. SIGMOD Conference 2021: 2846-2851, 2021
Deep Learning Approaches for Text-to-SQL Systems. George Katsogiannis-Meimarakis, Georgia Koutrika. EDBT 2021: 710-713, 2021
An In-Depth Benchmarking of Text-to-SQL Systems. O. Gkini, T. Belmpas, G. Koutrika, Y. Ioannidis. Int’l ACM SIGMOD Conference, Beijing, China, pp. 632-644, June 2021, 2021

2020

Analysis of Database Search Systems with THOR. Theofilos Belmpas, Orest Gkini, Georgia Koutrika. SIGMOD Conference 2020: 2681-2684 , 2020

Περιοδικά

2021

INODE: Building an End-to-End Data Exploration System in Practice. Sihem Amer-Yahia, Georgia Koutrika, Martin Braschler, Diego Calvanese, Davide Lanti, Hendrik Lücke-Tieke, Alessandro Mosca, Tarcisio Mendes de Farias, Dimitris Papadopoulos, Yogendra Patil, Guillem Rull, Ellery Smith, Dimitrios Skoutas, Srividya Subr. SIGMOD Rec. 50(4): 23-29 (2021), 2021
DatAgent: The Imminent Age of Intelligent Data Assistant. Antonis Mandamadiotis, Georgia Koutrika, Stavroula Eleftherakis, Apostolis Glenis, Dimitrios Skoutas, and Yannis Stavrakas. Proceedings of VLDB Endowment 14(12): 2815-2818, 2021, 2021 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα