Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2015

Towards Open Big Geospatial Data for geodata.gov.gr. Angelos Tzotsos, Michail Alexakis and Spiros Athanasiou. FOSS4G-Europe 2015, 2015 Full text
Spatio-temporal Big Data: the rasdaman approach in the context of the PublicaMundi project. Mircea Alexandru Dumitru, Vlad Merticariu, Angelos Tzotsos, Michail Alexakis and Spiros Athanasiou. FOSS4G-Europe 2015, 2015 Full text

2014

PublicaMundi: Scalable and Reusable Open Geospatial Data. Spiros Athanasiou. FOSS4G-Europe 2014, 2014 Full text
Online Analysis of Remote Sensing Data for Agricultural Applications. Athanasios Karmas, Konstantinos Karantzalos, Spiros Athanasiou. FOSS4G-Europe 2014, 2014 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα