Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2021

Discovering Mixture-Based Best Regions of Arbitrary Shapes. Dimitrios Skoutas, Dimitris Sacharidis, Kostas Patroumpas. SIGSPATIAL: 468-479, 2021
Multi-Attribute Similarity Search for Interactive Data Exploration. Kostas Patroumpas, Alexandros Zeakis, Dimitrios Skoutas, Roberto Santoro. EDBT Workshops, 2021 Full text
BigDataVoyant: Automated Profiling of Large Geospatial Data. Pantelis Mitropoulos, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Thodoris Vakkas, Spiros Athanasiou. EDBT Workshops, 2021 Full text
Twin Subsequence Search in Time Series. Georgios Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Themis Palpanas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. EDBT, 2021 Full text

2020

A Visual Explorer for Geolocated Time Series. Georgios Chatzigeorgakidis, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. SIGSPATIAL: 413-416, 2020
Similarity search over enriched geospatial data. Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas. Proceedings of the 6th International ACM SIGMOD Workshop on Managing and Mining Enriched Geo-Spatial Data (GeoRich 2020), 2020 Full text
Optimizing Vessel Trajectory Compression. Giannis Fikioris, Kostas Patroumpas, Alexander Artikis. 2nd Maritime Big Data Workshop (MBDW), 2020 Full text

2019

ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction. Petros Petrou, Panagiotis Nikitopoulos, Panagiotis Tampakis, Apostolos Glenis, Nikolaos Koutroumanis, Georgios M. Santipantakis, Kostas Patroumpas, Akrivi Vlachou, Harris V. Georgiou, Eva Chondrodima, Christos Doulkeridis, Nikos Pelekis, Gennady L. A. Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2019), 2019 Full text
Local Pair and Bundle Discovery over Co-Evolving Time Series . Georgios Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Themis Palpanas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2019), 2019 Full text
Local Similarity Search on Geolocated Time Series Using Hybrid Indexing. Georgios Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Themis Palpanas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2019), 2019, 2019 Full text
Exposing Points of Interest as Linked Geospatial Data. Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Georgios Mandilaras, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2019), 2019 Full text
Trajectory-aware Load Adaption for Continuous Traffic Analytics. Kostas Patroumpas, Serafeim Papadias. Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2019), 2019 Full text
Big POI data integration with Linked Data technologies. Spiros Athanasiou, Giorgos Giannopoulos, Damien Graux, Nikos Karagiannakis, Jens Lehmann, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Kostas Patroumpas, Mohamed Ahmed Sherif, Dimitrios Skoutas . 22nd International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2019: 477-488, 2019 Full text
SLIPO: Large-Scale Data Integration for Points of Interest. Spiros Athanasiou, Michail Alexakis, Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Yannis Kouvaras, Pantelis Mitropoulos, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas . 22nd International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2019: 574-577, 2019 Full text

2018

Selecting representative and diverse spatio-textual posts over sliding windows. Dimitris Sacharidis, Paras Mehta, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Agnès Voisard. 30th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2018), 2018 Full text
On-the-fly Mobility Event Detection over Aircraft Trajectories. Kostas Patroumpas, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis. 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2018), 2018 Full text
Scalable Hybrid Similarity Join over Geolocated Time Series . Giorgos Chatzigeorgakidis, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou, and Spiros Skiadopoulos. 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2018), 2018 Full text
Efficient Progressive and Diversified Top-k Best Region Search. Dimitrios Skoutas, Dimitris Sacharidis, Kostas Patroumpas. 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2018), 2018 Full text
Map-Based Visual Exploration of Geolocated Time Series . Giorgos Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Spiros Athanasiou, and Spiros Skiadopoulos. BigVis EDBT/ICDT 2018, 2018 Full text

2017

Continuous Summarization of Streaming Spatio-Textual Posts. Dimitris Sacharidis, Paras Mehta, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Agnès Voisard. 25th ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL 2017), 2017 Full text
Probabilistic k-Nearest Neighbor Monitoring of Moving Gaussians. Kostas Patroumpas, Christos Koutras. 29th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2017), 2017 Full text
μTOP: Spatio-Temporal Detection and Summarization of Locally Trending Topics in Microblog Posts. Paras Mehta, Manuel Kotlarski, Dimitrios Skoutas, Dimitris Sacharidis, Kostas Patroumpas, Agnès Voisard. Proceedings of the 20th International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2017: 558-561, 2017 Full text
Indexing Geolocated Time Series Data. Georgios Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. 25th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2017), 2017 Full text

Περιοδικά

2020

SPHINX: A System for Metapath-based Entity Exploration in Heterogeneous Information Networks. Serafeim Chatzopoulos, Kostas Patroumpas, Alexandros Zeakis, Thanasis Vergoulis, Dimitrios Skoutas. Proc. VLDB Endow. 13(12): 2913-2916, 2020 Full text

2019

Visual Exploration of Geolocated Time Series with Hybrid Indexing. Georgios Chatzigeorgakidis, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. Big Data Research, Volume 15 (pp. 12-28), 2019 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

2020

Trajectory Detection and Summarization over Surveillance Data Streams. Kostas Patroumpas, Eva Chondrodima, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis. Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting, Vouros G. et al. (eds), Springer Nature Switzerland AG, 2020 Full text