Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2022

A Supervised Skyline-Based Algorithm for Spatial Entity Linkage. Suela Isaj, Vassilis Kaffes, Torben Bach Pedersen, Giorgos Giannopoulos. Published in Proceedings of the 25th International Conference on Extending Database Technology (EDBT), 29th March-1st April, 2022, ISBN 978-3-89318-085-7, 2022 Full text

2021

Simplifying Impact Prediction for Scientific Articles. Thanasis Vergoulis, Ilias Kanellos, Giorgos Giannopoulos, Theodore Dalamagas. EDBT/ICDT Workshops 2021, 2021 Full text
Model-Agnostic Counterfactual Explanations of Recommendations. Vassilis Kaffes, Dimitris Sacharidis, Giorgos Giannopoulos. Proceedings of the 29th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. June 2021. Pages 280–285, 2021 Full text
A Machine Learning Methodology for Next Day Wildfire Prediction. Stella Girtsou, Alexis Apostolakis, Giorgos Giannopoulos, Charalampos Kontoes. Published in: 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, 2021 Full text
Interactivity, Fairness and Explanations in Recommendations. Giorgos Giannopoulos, George Papastefanatos, Dimitris Sacharidis, Kostas Stefanidis. In 6th International Workshop on Human Aspects in Adaptive and Personalized Interactive Environments (HAAPIE'21) in conjunction with ACM UMAP 2021, June 21-25, 2021, Utrecht, The Netherlands, 2021 Full text

2020

Learning Advanced Similarities and Training Features for Toponym Interlinking. Giorgos Giannopoulos, Vassilis Kaffes, Georgios Kostoulas. ECIR 2020. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12035., 2020 Full text
Boosting toponym interlinking by paying attention to both machine and deep learning. Konstantinos Alexis, Vassilis Kaffes, Giorgos Giannopoulos. Proceedings of the Sixth International ACM SIGMOD Workshop on Managing and Mining Enriched Geo-Spatial Data. June 2020. Article No.: 4. Pages 1–5, 2020 Full text
Determining the provenance of land parcel polygons via machine learning. Vassilis Kaffes, Giorgos Giannopoulos, Nontas Tsakonas, Spiros Skiadopoulos. 32nd International Conference on Scientific and Statistical Database Management. July 2020 Article No.: 21. Pages 1–4, 2020 Full text
Improving geocoding quality via learning to integrate multiple geocoders. Konstantinos Alexis, Vassilis Kaffes, Ilias Varkas, Andreas Syngros, Nontas Tsakonas, Giorgos Giannopoulos. 32nd International Conference on Scientific and Statistical Database Management. July 2020 Article No.: 20. Pages 1–4, 2020 Full text

2019

Learning domain specific models for toponym interlinking. Vassilis Kaffes, Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Nontas Tsakonas. Proceedings of the 27th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. November 2019. Pages 504–507, 2019 Full text
LGM-PC: A tool for POI classification on QGIS. Giorgos Eftaxias, Nontas Tsakonas, Giorgos Giannopoulos, Nikos Kostagiolas, Andreas Syngros, Dimitrios Skoutas. SSTD: 182-185, 2019
Classifying points of interest with minimum metadata. Giorgos Giannopoulos, Konstantinos Alexis, Nikos Kostagiolas, Dimitrios Skoutas. LocalRec@SIGSPATIAL: 1:1-1:4, 2019
Learning Domain Driven and Semantically Enriched Embeddings for POI Classification. Giorgos Giannopoulos, Marios Meimaris. In SSTD 2019, 2019 Full text
Exposing Points of Interest as Linked Geospatial Data. Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Georgios Mandilaras, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2019), 2019 Full text
Big POI data integration with Linked Data technologies. Spiros Athanasiou, Giorgos Giannopoulos, Damien Graux, Nikos Karagiannakis, Jens Lehmann, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Kostas Patroumpas, Mohamed Ahmed Sherif, Dimitrios Skoutas . 22nd International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2019: 477-488, 2019 Full text
SLIPO: Large-Scale Data Integration for Points of Interest. Spiros Athanasiou, Michail Alexakis, Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Yannis Kouvaras, Pantelis Mitropoulos, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas . 22nd International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2019: 574-577, 2019 Full text

2018

Unsupervised Disaggregation of Low Granularity Resource Consumption Time Series. Pantelis Chronis, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou, and Spiros Skiadopoulos. The 22nd Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2018), 2018 Full text

2016

Open Issues and Challenges on Time Series Forecasting for Water Consumption. Pantelis Chronis, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. EDBT/ICDT Workshops 2016, 2016 Full text
Learning to Classify Spatiotextual Entities in Maps. Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. Extending Semantic Web Conference 2016 (ESWC 2016), 2016 Full text

2015

FAGI-gis: A Tool for Fusing Geospatial RDF Data. Giorgos Giannopoulos, Nick Vitsas, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. The 12th Extended Semantic Web Conference, Demo Track, 2015, 2015 Full text
OSMRec tool for automatic recommendation of categories on spatial entities in OpenStreetMap. Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. 9th ACM Conference on Recommender Systems, Demo and Posters Track, 2015 (RecSys 2015), 2015 Full text
Automatic Recommendations of Categories for Geospatial Entities. Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. ACM RecSys Workshop on Location-Aware Recommendations (LocalRec 2015), 2015 Full text

2014

Diversifying Microblog Posts. Marios Koniaris, Giorgos Giannopoulos, Timos Sellis, Yiannis Vasileiou. The 15th International Conference on Web Information Systems Engineering, 2014, 2014 Full text
The GeoKnow Generator: Managing Geospatial Data in the Linked Data Web. Jon Jay Le Grange, Jens Lehmann, Spiros Athanasiou, Alejandra Garcia Rojas, Giorgos Giannopoulos, Daniel Hladky, Robert Isele, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Mohamed Sherif, Claus Stadler. Linking Geospatial Data Workshop, 2014, 2014 Full text
FAGI-tr: A tool for aligning geospatial RDF vocabularies. Giorgos Giannopoulos, Thomas Maroulis, Dimitrios Skoutas, Nikos Karagiannakis, Spiros Athanasiou. The 11th Extended Semantic Web Conference, Demo Track, 2014 (ESWC 2014), 2014 Full text
TripleGeo: an ETL Tool for Transforming Geospatial Data into RDF Triples. Kostas Patroumpas, Michalis Alexakis, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. EDBT/ICDT Workshops 2014: 275-278, 2014 Full text
FAGI: A framework for fusing geospatial RDF data. Giorgos Giannopoulos, Dimitrios Skoutas, Thomas Maroulis, Nikos Karagiannakis, Spiros Athanasiou. The 13th International Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics, 2014 (ODBASE 2014), 2014 Full text
Towards GeoSpatial Semantic Data Management: Strengths, Weaknesses, and Challenges Ahead. Kostas Patroumpas, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. ACM SIGSPATIAL 2014, 2014 Full text

2013

Personalizing keyword search on RDF data. Giorgos Giannopoulos, Evmorfia Biliri and Timos Sellis. TPDL 2013: 272-278, 2013 Full text
RDivF: Diversifying Keyword Search on RDF Graphs. • Nikos Bikakis, Giorgos Giannopoulos, John Liagouris, Dimitrios Skoutas, Theodore Dalamagas, and Timos Sellis. 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL '13), 2013 Full text

2012

Diversifying User Comments on News Articles. Giorgos Giannopoulos, Ingmar Weber, Alejandro Jaimes and Timos Sellis. WISE 2012: 100-113, 2012 Full text

2011

Learning to rank user intent. Giorgos Giannopoulos, Ulf Brefeld, Theodore Dalamagas, and Timos Sellis. Proceedings of the 20th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM’11), 2011 Full text
Search behavior-driven training for result re-ranking. Giorgos Giannopoulos, Theodore Dalamagas, and Timos Sellis. Proceedings of the International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL’11), 2011 Full text

2010

GoNTogle: a Tool for Semantic Annotation and Search. Giorgos Giannopoulos, Nikos Bikakis, Theodore Dalamagas, Timos Sellis. ESWC 2010 (demo paper), 2010
Integrating Keywords and Semantics on Document Annotation and Search. Nikos Bikakis, Giorgos Giannopoulos, Theodore Dalamagas, Timos Sellis. ODBASE 2010, 2010

2009

Collaborative Ranking Function Training for Web Search Personalization. Giorgos Giannopoulos, Theodore Dalamagas and Timos Sellis. PersDB 2009 : 13 - 18, 2009 Full text

2008

Boosting the ranking function learning process using clustering. Giorgos Giannopoulos, Theodore Dalamagas, Magdalini Eirinaki, Timos Sellis. WIDM 2008: 125-132, 2008 Full text

Περιοδικά

2022

Estimating Next Day’s Forest Fire Risk via a Complete Machine Learning Methodology. Alexis Apostolakis, Stella Girtsou, Giorgos Giannopoulos, Nikolaos S Bartsotas, Charalampos Kontoes. Remote Sensing 14, no. 5: 1222., 2022 Full text

2021

Assessing the Predictability of Solar Energetic Particles with the use of Machine Learning techniques. Eleni Lavasa, Giorgos Giannopoulos, Athanasios Papaioannou, Anastasios Anastasiadis, IA Daglis, Angels Aran, David Pacheco, B Sanahuja. Solar Physics volume 296, Article number: 107 (2021) , 2021 Full text

2015

Algorithms and criteria for diversification of news article comments. Giorgos Giannopoulos, Marios Koniaris, Ingmar Weber, Alejandro Jaimes, Timos K. Sellis. Journal of Intelligent Information Systems, 2015 Full text

2014

GeoKnow: Making the Web an Exploratory Place for Geospatial Knowledge. Spiros Athanasiou, Daniel Hladky, Giorgos Giannopoulos, Alejandra Garcia Rojas and Jens Lehmann. Ercim news 2014, 2014(96), 2014 Full text

2009

Accurate microRNA target prediction correlates with protein repression levels. Manolis Maragkakis, Panagiotis Alexiou, Giorgio L Papadopoulos, Martin Reczko, Theodore Dalamagas, George Giannopoulos, George Goumas, Evangelos Koukis, Kornilios Kourtis, Victor A Simossis, Praveen Sethupathy, Thanasis Vergoulis, Nectarios Koziris, . BMC Bioinformatics, 10, 2009 Full text
DIANA-microT web server: elucidating microRNA functions through target prediction. Maragkakis M, Reczko M, Simossis VA, Alexiou P, Papadopoulos GL, Dalamagas T, Giannopoulos G, Goumas G, Koukis E, Kourtis K, Vergoulis T, Koziris N, Sellis T, Tsanakas P, Hatzigeorgiou AG. Nucleic Acids Research (NAR) volume 37, 2009 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

2015

Managing Geospatial Linked Data in the GeoKnow Project. Jens Lehmann, Spiros Athanasiou, Andreas Both, Alejandra Garcia Rojas, Giorgos Giannopoulos, Daniel Hladky, Jon Jay Le Grange, Axel-Cyrille Ngonga-Ngomo, Mohamed Ahmed Sherif, Claus Stadler, Matthias Wauer, Patrick Westphal. The Semantic Web in Earth and Space Science. Current Status and Future Directions, Vol. 20 of Studies on the Semantic Web. IOS Press., 2015 Full text