Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2021

Modeling of Crisis Periods in Stock Markets. Apostolos Chalkis, Emmanouil Christoforou, Theodore Dalamagas, Ioannis Z. Emiris. LION: 55-65, 2021

2019

Near-Neighbor Preserving Dimension Reduction for Doubling Subsets of l1. . I.Z. Emiris, Vasilis Margonis, Ioannis Psarros. APPROX-RANDOM 2019: 47:1-47:13, 2019 Full text
Voronoi Diagram of Orthogonal Polyhedra in Two and Three Dimensions. I.Z. Emiris, Christina Katsamaki. SEA² 2019: 1-20 , 2019 Full text
Neural networks for cryptocurrency evaluation and price fluctuation forecasting. E. Christoforou, I.Z. Emiris, and A. Florakis. In Proc. MARBLE: Intern. Conf. Math. Research for Blockchain Economy, LNCS. Springer, 2019, 2019

2018

Products of euclidean metrics and applications to proximity questions among curves. I.Z. Emiris and I. Psarros. Annual Symp. on Computational Geometry (SoCG), pages 37:1–37:13, 2018 Full text
On the Maximal Number of Real Embeddings of Spatial Minimally Rigid Graphs. Evangelos Bartzos, Ioannis Z. Emiris, Jan Legerský, Elias Tsigaridas. In Proceedings of the 2018 ACM International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC '18), Carlos Arreche (Ed.). ACM, New York, NY, USA, 55-62, 2018 Full text

2017

Matrix Representations by Means of Interpolation. I.Z. Emiris, Christos Konaxis, I.S. Kotsireas, Clément Laroche. ACM ISSAC 2017: 149-156 , 2017 Full text

Περιοδικά

2019

Implicit representations of high-codimension varieties. I.Z. Emiris, Christos Konaxis, Clément Laroche. Computer Aided Geometric Design 74, 2019 Full text

2018

Randomized embeddings with slack, and high-dimensional approximate nearest neighbor. E. Anagnostopoulos, I.Z. Emiris, and I. Psarros. ACM Trans. on Algorithms, 14:18:1–18:21, 2018, 2018 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα