Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2011

Opinion Mapping Travelblogs. Efthymios Drymonas, Alexandros Efentakis, Dieter Pfoser. Terra Cognita Workshop, 2011 Full text

2010

Geoblogging: user-contributed geospatial data collection and fusion. Dieter Pfoser, Charikleia Lontou, Euthymios Drymonas, Savvas Georgiou. ACM SIGPATIAL Symposium (ACM GIS 2010): 532-533, 2010 Full text
Geospatial Route Extraction from Texts. Euthymios Drymonas, Dieter Pfoser. ACM SIGSPATIAL International Workshop on Data Mining for Geoinformatics (DMGI), 2010 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα