Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Optimizing Query Shortcuts in RDF Databases. Vicky Dritsou, Panos Constantopoulos, Antonios Deligiannakis, Yannis Kotidis. 8th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2011), Creete, Greece, May 2011, 2011
Shortcut Selection in RDF Databases. Vicky Dritsou, Panos Constantopoulos, Antonios Deligiannakis, Yannis Kotidis. ICDE Workshop on Data Engineering meets the Semantic Web (DESWeb 2011), Hannover, Germany, April 2011, 2011

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...