Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2013

The ARIADNE interoperability framework, component architecture and registry service. Costis Dallas, Dimitris Gavrilis. Conference on Cultural Heritage and new technologies, Vienna, Austria, November 2013, 2013
A Curation-Oriented Thematic Aggregator. Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis, Costis Dallas . Proceedings of the 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2013, Valetta, Malta, September 2013, Pages: 132-137, 2013 Full text
Achieving Interoperability between the CARARE schema for Monuments and Sites and the Europeana Data Model. Antoine Isaac, Valentine Charles, Kate Fernie, Costis Dallas, Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis . Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, DC-2013, Lisbon, Portugal, September 2013, Pages: 115-125, 2013 Full text
Preservation Aspects of a Curation-Oriented Thematic Aggregator. Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis, Christos Papatheodorou, Costis Dallas, Panos Constantopoulos . Proceedings of the 10th International Conference on Preservation of Digital Objects, iPRES2013, Lisbon, Portugal, September 2013, Pages: 246-251, 2013 Full text

2010

Mopseus - A Digital Library Management System Focused on Preservation. D. Gavrilis, C. Papatheodorou, P. Constantopoulos, S. Angelis. Proceedings of the 14th European Conference Research and Advanced Technology for Digital Libraries, ECDL 2010, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume: 6273, Pages: 445-448, 2010 Full text
MOPSEUS - A Digital Repository System with Semantically Enhanced Preservation Services. D. Gavrilis, S. Angelis, C. Papatheodorou. Proceedings of the 7th International Conference on Preservation of Digital Objects, iPRES2010, Pages: 135-143, 2010 Full text

2008

Preparing DARIAH. Constantopoulos C., Dallas C., Doorn P., Gavrilis D., Gros A., Stylianou G. VSMM 2008 - Digital Heritage - Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, 2008 Full text
Using Handhelds to Search in Physical and Digital Information Spaces. Veronikis, S., Gavrilis, D., Zoutsou, K. & Papatheodorou, C.. The Second International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, 2008 Full text
Enhancing Library Services with Web 2.0 functionalities. Gavrilis, D., Kakali, C. & Papatheodorou, C.. Proceedings of the 12th European Conference on Digital Libraries (ECDL2008), 5173, 148-159, 2008 Full text
Designing interoperable museum information systems. Gavrilis, D., Tsakonas, G. & Papatheodorou, C.. Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, 2008 Full text

Περιοδικά

2009

Solving differential equations with constructed neural networks. Tsoulos, I., Gavrilis, D. & Glavas, E.. Neurocomputing, 72, Issues 10-12, 2385-2391, 2009 Full text
DCC&U: An Extended Digital Curation Lifecycle Model. Constantopoulos, P., Dallas, C., Androutsopoulos, I., Angelis, S., Deligiannakis, A., Gavrilis, D., Kotidis, Y. & Papatheodorou, C.. The International Journal of Digital Curation, 4, Issue 1, 34-45, 2009 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα