Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2021

A Deep Dive into Deep Learning Approaches for Text-to-SQL Systems. George Katsogiannis-Meimarakis, Georgia Koutrika. SIGMOD Conference 2021: 2846-2851, 2021
Deep Learning Approaches for Text-to-SQL Systems. George Katsogiannis-Meimarakis, Georgia Koutrika. EDBT 2021: 710-713, 2021

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα