Μιχαήλ Αλεξάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης
Email:
alexakis@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
2106875403
Ιστοσελίδα:
-
Ο Μιχάλης Αλεξάκης απέκτησε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2006. Από το 2007 έως σήμερα εργάζεται ως Μηχανικός Λογισμικού, ενώ από το 2009 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ). Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών έργων (TarCloud, Geoknow, PublicaMundi, Daiad), στα οποία είχε ουσιαστικό ρόλο στη σχεδίαση και ανάπτυξη γεωχωρικών εφαρμογών, καθώς και συστημάτων διαχείρισης μεγάλων δεδομένων. Τα βασικά του καθήκοντα περιλαμβάνουν τη σχεδίαση εφαρμογών και συστημάτων, την ανάπτυξη λογισμικού, τη φόρτωση και τον μετασχηματισμό ροών δεδομένων (ETL), την τεκμηρίωση, καθώς και την εγκατάσταση/διαχείριση/παρακολούθηση (administration) παραγωγικών συστημάτων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, ολοκλήρωση και διαχείριση (administration, DevOps) της νεφουπολογιστικής υποδομής της Ελληνικής Υπηρεσίας Δεδομένων (HELIX). Στα βασικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται: ανοικτό υλικό-λογισμικό, αρχιτεκτονική εφαρμογών και μοντελοποίηση προβλημάτων, βάσεις/δομές δεδομένων.