Χρήστος Κοναξής

Χρήστος Κοναξής

Τεχνικός συντονιστής έργου
Email:
ckonaxis@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
Ο Χρήστος Κοναξής είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΙΠΣΥ/Αθηνά και τεχνικός συντονιστής του έργου Η2020 MSCA-ITN-2015 “ARCADES”. Έχει πτυχίο Μαθηματικών από το ΕΚΠΑ (2004), μεταπτυχιακό από το διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. ‘‘Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού’’ (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Παν. Πατρών) (2006), και διδακτορικό από το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (2010). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική άλγεβρα, την υπολογιστική γεωμετρία, την αλγεβρική γεωμετρία, και τον γεωμετρικό σχεδιασμό με υπολογιστή. Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα και έχει δημοσιεύσει 18 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Από το 2006 έχει υπάρξει βοηθός σε μαθήματα όπως Διακριτά Μαθηματικά, Υπολογιστική Γεωμετρία, Αλγόριθμοι στη δομική Βιοπληροφορική στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλ/νων, ΕΚΠΑ και από το 2014 διδάσκει το μεταπτυχιακό μάθημα της Υπολογιστικής Άλγεβρας στο ίδιο τμήμα. Έχει συνεπιβλέψει δύο διδακτορικές διατριβές και έχει σημαντική εμπειρία στην οργάνωση συνεδρίων.