Χάρης Δημητρόπουλος

Χάρης Δημητρόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης
Email:
harryd@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-
Ο Δρ. Χάρης Δημητρόπουλος είναι κάτοχος BSc (Eng) Honours Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το City University του Λονδίνου, καθώς και μεταπτυχιακού MSc και Διδακτορικού πτυχίου PhD στην Επεξεργασία Πληροφοριών και στα Νευρωνικά Δίκτυα, από το King's College London, και είναι σήμερα συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΕΚ ΑΘΗΝΑ και στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν το 2003 ήταν ερευνητικός συνεργάτης στο Image Processing Group, του King's College London. Τα σημερινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανακάλυψη γνώσης και εξόρυξη δεδομένων (knowledge discovery, text & data mining), καθώς και την επεξεργασία, επιδιόρθωση και επικύρωση δεδομένων (data processing, curation & validation). Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα προγράμματα Ε&Α που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ως ανώτερος ερευνητής (πρόσφατα: Data4Impact, MyHealthMyData, OpenAIRE-Advance, OpenAIRE2020, OpenAIREplus, OpenAIRE, Human Brain Project, MD-Paedigree, ESPAS, Health-e-Child), συχνά ως επικεφαλής πακέτου εργασίας ή ως μέλος ομάδας διαχείρισης έργου. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Μηχανικών και Τεχνολογίας (MIET) και της Διεθνούς Εταιρείας Νευρωνικών Δικτύων (INNS).