Νίκος  Καραγιαννάκης

Νίκος Καραγιαννάκης

Μηχανικός Λογισμικού - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-

Ο Νίκος Καραγιαννάκης κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (CEID). Από το 2013, εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού κέντρου "Αθηνά" ως μηχανικός λογισμικού. Ο ρόλος του είναι κυρίως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού που εστιάζουν στην διαχείριση γεωχωρικών και μεγάλων δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, έχει συμμετάσχει ενεργά σε τρία ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: GeoKnow, DAIAD και SLIPO (FP7, Horizon2020).

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάλυση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, συγχώνευσης και εμπλουτισμού γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης για την σημασιολογική επισήμανση γεωχωρικών δεδομένων. Συμμετέχει και συνεισφέρει σε διάφορα αποθετήρια ανοικτού κώδικα, όπως την εργαλειοθήκη του OpenStreetMap, με την ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτόματης επισημείωσης γεωχωρικών οντοτήτων. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια στα παραπάνω ερευνητικά θέματα.