Γεωργία Τσιλίκη

Επιστημονική Συνεργάτιδα
Email:
gtsiliki@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-
H Γεωργία Τσιλίκη είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση γενετικών, γονιδιωματικών, και μεταγραφικών δεδομένων, καθώς και στα συστήματα τοξικολογίας. Σπούδασε Στατιστική και Αναλογιστική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και συνέχισε της σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο University College London. Έλαβε το διδακτορικό της από το Τμήμα Μαθηματικών του Imperial College London, το οποίο και εκπλήρωσε με υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της, υπό την επίβλεψη του David Stephens και της Maria De Iorio, μελέτησε δομές συσχέτισης στο ανθρώπινο γωνιδίωμα, χρησιμοποιώντας Μπεϋζιανή συμπερασματολογία. Κατά τη διάρκεια της μετα-διδακτορική έρευνάς της, ασχολήθηκε με μοντέλα πρόβλεψης επιβίωση σε γονιδιωματικά καρκινικά δεδομένα (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ), και με τεχνικές ενσωμάτωσης ωμικών δεδομένων εφαρμόζοντας μεθοδολογίες συσταδοποίησής (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών). Το 2014, έγινε μέλος της Μονάδας Ελέγχου Διεργασιών και Πληροφορικής του Χάρη Σαρίμβεη, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ· το έργο της εκεί επικεντρώθηκε σε εφαρμογές βιολογικών συστημάτων για την πρόβλεψη τοξικότητας νανοϋλικών σύμφωνα με τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες και το ωμικό αποτύπωμά τους. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά έργα. Εκτός από τη στατιστική και τις εφαρμογές της, ενδιαφέρεται για το θέατρο, τη λογοτεχνία, και τη διακόσμηση.