Μίνως Γαροφαλάκης

Μίνως Γαροφαλάκης

Διευθυντής ΙΠΣΥ
Email:
minos@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
Ο Δρ Μίνως Γαροφαλάκης έλαβε Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1992 και Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το University of Wisconsin-Madison το 1994 και 1998 αντίστοιχα. Στο παρελθόν έχει εργασθεί ως Τεχνικό Προσωπικό στα Bell Labs, Lucent Technologies, Murray Hill, NJ (1998-2005), ως Διευθυντής Ερευνών στην Intel Research Berkeley, Berkeley, CA (2005-2007) και ως Διευθυντής Ερευνών στη Yahoo! Research, Santa Clara, CΑ (2007-2008). Παράλληλα, ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα EECS του University of California, Berkeley (2006-2008). Από τον Οκτώβριο του 2008 είναι Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης την περίοδο 9/2011-9/2013. Από 11/2012 έως 3/2015 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας AE, μιας ελληνικής κυβερνητικής οργάνωσης για την προώθηση μεγάλης κλίμακας, εθνικού επιπέδου προσπάθειες σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ευρύτερες περιοχές της Αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης Μεγάλης Κλίμακας, και περιλαμβάνουν Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Συνόψεις Δεδομένων, Προσεγγιστική Αποτίμηση Επερωτήσεων, Αβέβαιες Βάσεις Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, έχει συμβάλει στη συγγραφή ενός τόμου για Διαχείριση Ροών Δεδομένων που εκδόθηκε από το Springer το 2016 και έχει δώσει αρκετές προσκεκλημένες ομιλίες σε μεγάλα διεθνή συνέδρια. Η δουλειά του καθ. Μ. Γαροφαλάκη έχει αποφέρει 36 αρχειοθετήσεις (filings)για US Patents (29 καταχωρισμένες) για εταιρείες όπως η Lucent, Yahoo!, και AT&T. Επιπλέον, ήταν ο Κύριος Ερευνητής σε μια πληθώρα σημαντικών ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Google Scholar δίνει πάνω από 11.500 αναφορές στο έργο του, και h-index 58 (Φεβρουάριος του 2017). Ο καθ. Μ. Γαροφαλάκης είναι IEEE Fellow (κλάση του 2017 "for contributions to data streaming analytics"), ACM Distinguished Scientist (2011) και έχει λάβει τα βραβεία TUC "Excellence in Research" Award (2015), Marie-Curie International Reintegration Fellowship (2010-2014), 2009 IEEE ICDE Best Paper Award, Bell Labs President's Gold Award (2004) και Teamwork Award από τα Bell Labs (2003).