Μανώλης Τερροβίτης

Μανώλης Τερροβίτης

Κύριος Ερευνητής
Email:
mter@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
2106875403
Ο Μανώλης Τερροβίτης είναι Κύριος Ερευνητής (Ερευνητής Β') στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και μέλος του ΤΕΣ Πληροφορικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε data analytics για μεγάλα δεδομένα και σε μεθόδους ανωνυμοποίησης δεδομένων. Έχει αναπτύξει το εργαλείο ανωνυμοποίησης δεδομένων Amnesia. Ο Μανώλης έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών έργων, και έχει συντονίσει πολλά από αυτά. Έχει δημοσιεύσει σε μερικά από τα σημαντικότερα περιοδικά και συνέδρια της διαχείρισης δεδομένων όπως το PVLDB, ICDE, TKDE κ.α.