Νεφέλη Χατζηδιάκου

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-

Η Νεφέλη Χατζηδιάκου εργάζεται στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» ως Επιστημονικός Συνεργάτης από το 2013, και συγκεκριμένα απασχολείται στα έργα Europeana eCloud καιDARIAH. Στο παρελθόν είχε συνεγαστεί στο πεδίο της κατασκευής ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων με την Επιστημονική Εταιρεία Micro & Nano, με έδρα στο ΙΜΕΛ-ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (2012) και με το ΤΕΙ Αθήνας (2010-2011). Παλαιότερα είχε υπάρξει Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Εθνογραφίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου είχε την ευθύνη της ταξινόμησης της συλλογής εθνογραφικών κειμένων σχετικών με την ελληνική εθνογραφία και της ανάπτυξης σχετικής βάσης δεδομένων.

Η ακαδημαϊκή της εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο τις Επιστήμες του Ανθρώπου όσο και τις Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς κατέχει Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Κοινωνική Ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα εξειδίκευσης «Μέθοδοι Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες της Αγωγής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2012-2013) και ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Multimedia (2004). Τέλος, από το 2005 ως το 2009 ήταν υποψήφια διδάκτορας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales με θέμα σχετικό με την εναλλακτική κοινωνικότητα στο πλαίσιο του οποίου διεξήγαγε εκτεταμένη ανθρωπολογική έρευνα πεδίου.