Δήμητρα - Νεφέλη Μακρή

Δήμητρα - Νεφέλη Μακρή

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-

Η Δήμητρα – Νεφέλη Μακρή δραστηριοποιείται ως υπότροφος στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε.)/ Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» σε ερευνητικά προγράμματα. Αποφοίτησε το 2010 από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διπλωματική της εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη μητρώων δεδομένων» με επιβλέποντα τον καθηγητή Πάνο Κωνσταντόπουλο, την ώθησε στην περεταίρω ενασχόλησή της με την ψηφιακή επιμέλεια συλλογών και αντικειμένων.

Στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας το τρέχων χρονικό διάστημα έχει αναλάβει δραστηριότητες και εργασίες για την οργάνωση και διαχείριση των μεταδεδομένων και των ψηφιακών αντικειμένων.