Ελίζα  Παπάκη

Ελίζα Παπάκη

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-

Η Ελίζα Παπάκη έχει ενταχθεί στην ομάδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» από τον Ιανουάριο 2013 μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Leonardo da Vinci και στην συνέχεια ως υπότροφος στην Μονάδα. Το εκπαιδευτικό της υπόβαθρο περιλαμβάνει προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, από όπου και κατάγεται, με ειδίκευση στην Ιστορία κατά τα έτη 2007-2011 και στην συνέχεια μεταπτυχιακές σπουδές στο Trinity College στο Δουβλίνο στο πρόγραμμα «Public History and Cultural Heritage» το 2011-2012.

Η τρέχουσα δραστηριοποίηση της στην Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας προσανατολίζεται στην εύρεση, συλλογή και κατανόηση ψηφιακών ερευνητικών πρακτικών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για τους σκοπούς του Προγράμματος Europeana Cloud. Τον Ιανουάριο με Μάιο 2012 εκπόνησε πρακτική εργασία στο Dublin City Library and Archive στο Δουβλίνο με στόχο την συλλογή αρχειακού υλικού και την παρουσίαση του σε βάση δεδομένων για σκοπούς διευκόλυνσης των χρηστών του Αρχείου, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για γνωριμία με το πεδίο των Digital Humanities.