Ελένη  Αφιοντζή

Ελένη Αφιοντζή

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-

Η Ελένη Αφιοντζή είναι διπλωματούχος μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποφοίτησε το 2010 και τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το Μάιο του 2013 συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα ως μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας. Η διπλωματική της εργασία με τίτλο «Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης» την ώθησε στην περεταίρω ενασχόλησή της με το σημασιολογικό ιστό και τα μεταδεδομένα ψηφιακών αντικειμένων.

Στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας το τρέχoν χρονικό διάστημα έχει αναλάβει δραστηριότητες και εργασίες ανάπτυξης μερών συστημάτων αποθετηρίων και πληροφοριακών συστημάτων με ιδιαίτερα μεγάλους όγκους δεδομένων και υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας και διατήρησης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.