Κώστας Κοντογιάννης

Κώστας Κοντογιάννης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-

Ο Κώστας Κοντογιάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο κος. Κοντογιάννης έλαβε πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μεταπτυχιακό από το Katholieke Universiteit Leuven, και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο McGill, στη περιοχή της Επιστήμης Υπολογιστών. Ο κος. Κοντογιάννης πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στο ΕΜΠ, διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιο Waterloo του Καναδά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κου. Κοντογιάννη εστιάζονται στη μοντελοποίηση, παρακολούθηση, και αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ευρείας κλίμακας. Ο κος. Κοντογιάννης είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε τρέχοντα ερευνητικά έργα της ΙΒΜ και της Computer Associates Technologies CALabs. Έχει τέσσερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών της ΙΒΜ Καναδά, τρία βραβεία πανεπιστημιακής συνεργασίας με την ΙΒΜ USA, καθώς και ένα βραβείο Καινοτομίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Καναδά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο. Κοντογιάννη στη ηλεκτρονική διεύθυνση kkontog@softlab.ntua.gr

Ερευνητικές Περιοχές: Μοντελοποίηση Λογισμικού, Αρχιτεκτονική Συστημάτων Λογισμικού, Μετατροπή και Αναβάθμιση Συστημάτων Λογισμικού