Παναγιώτης Βασιλειάδης

Παναγιώτης Βασιλειάδης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:

O Παναγιώτης Βασιλειάδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Κατέχει πτυχίο και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα αποθηκών δεδομένων (Data Warehouses) με έμφαση σε τεχνολογίες ETL, (β) εμπλουτισμού της μεταπληροφορίας για την εξυπηρέτηση της σχεδίασης, ανάπτυξης και συντήρησης πληροφοριακών οικοσυστημάτων που χτίζονται γύρω από βάσεις δεδομένων και (γ) υπηρεσιών παγκοσμίου ιστού (web services) με έμφαση σε θέματα συντήρησης. Του έχουν απονεμηθεί δύο βραβεία, Βραβείο Θωμαΐδη για την Πρόοδο Επιστημών και Τεχνών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2000) και Βραβείο για το Διαδίκτυο και την Επιστήμη της Πληροφορικής (Ίδρυμα Δημητρίου Ν. Χωραφά, Λουκέρνη, Ελβετία, Αύγουστος 2000).

O κ. Βασιλειάδης είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (TEE), του Association for Computer Machinery (ACM) και του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Κατέχει σημαντική διδακτική και διοικητική εμπειρία, καθώς και εργασιακή εμπειρία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης ως ερευνητής και ως συντονιστής (Παν. Ιωαννίνων, ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ). O κ. Βασιλειάδης είναι συγγραφέας δύο βιβλίων, άνω των 90 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση, σε εθνικά συνέδρια και συμπόσια με κρίση, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος της επιτροπής προγράμματος πολλών σημαντικών διεθνών συνεδρίων (ACM SIGMOD, VLDB, EDBT, ICDE, ICDT, κ.ά.).