Φοίβη Κουντούρη

Φοίβη Κουντούρη

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Email:
-
Τηλέφωνο:
-

Η Φοίβη Κουντούρη κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Οικονομικό Τμήμα του University of Cambridge (UK, 2000) με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής 'Three Approaches to Measuring Natural Resource Scarcity: Theory and Application to Groundwater', Μεταπτυχιακά Διπλώματα (MSc και MPhil) στα Οικονομικά από το Οικονομικό Τμήμα του University of Cambridge (1995 και 1994, αντίστοιχα) και Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (BA) από το Οικονομικό Τμήμα του University of Leicester (UK, 1994). Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2005 (με μονιμότητα από το 2009), και Διευθύντρια της ερευνητικής ομάδας RESEES: RΕsearch on Socio-Economic and Environmental Sustainability (http://www.aueb.gr/users/resees/). Ήταν Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (UK, 1997-1999) και στο University College London (UK, 1999-2000), Επίκουρη Καθηγήτρια με μονιμότητα στο Πανεπιστήμιο του Reading (UK, 2000-2005), επισκέπτρια καθηγήτρια στο Universite Toulouse 1 Sciences Sociales (Γαλλία), στο Cyprus Institute (Κύπρος) και στο University of California, Berkeley (ΗΠΑ), και συνεργαζόμενη ερευνήτρια σε αριθμό ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων και Ερευνητικών Κέντρων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τα Οικονομικά και Οικονομετρία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, με ειδικό ενδιαφέρον στην χρήση μεγάλων βάσεων επιστημονικών δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει εννέα βιβλία και περισσότερα από εκατό άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών και έχει συμμετάσχει στη συντακτική ομάδα επτά επιστημονικών περιοδικών. Έχει συντονίσει ή/ και συμμετάσχει σε περισσότερα από σαράντα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και είναι επιστημονικός σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΤΑΑ, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, FAO, WHO, J. S. Latsis Public Benefit Foundation, καθώς και κυβερνήσεις αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Έχει οργανώσει αριθμό διεθνών ακαδημαϊκών συνεδρίων, έχει δώσει δημόσιες και ακαδημαϊκές διαλέξεις σε όλο τον κόσμο, έλαβε υποτροφίες και βραβεία από διάφορα ακαδημαϊκά και κοινωφελή ιδρύματα, και το όνομά της έχει συμπεριληφθεί σε αριθμό Who is Who.

email: pkoundouri@aueb.gr